TerugTerug

Opleidingstraject
instructeur
auto.

Het opleidingstraject om rijinstructeur auto te worden bestaat uit drie fasen. De eerste twee fasen draaien om vaardigheden, lesvoorbereiding en lesgeven. De laatste fase is een stage. In totaal leg je vijf examens af die worden afgenomen door het IBKI.

Fase 1: vaardigheden.

In de eerste fase draait het om de vaardigheid als instructeur rondom verkeersdeelname. Het theoretische gedeelte van deze fase komen onderwerpen als wet- en regelgeving, RVV, veiligheid, verkeerstaak en rijprocedures aan bod. Het praktijkgedeelte draait om de eigen rijvaardigheid. Je sluit deze fase af met een theorie-examen die wordt afgenomen door het IBKI.

Fase 2: lesvoorbereiding en lesgeven.

De tweede fase draait om onderwijskunde. Je leert lessen voor te bereiden, te plannen en uit te voeren. De fase wordt afgesloten door twee theorie-examens van het IBKI.

Fase 3: stage.

Fase 3 is een verplichte stage van 40 uur. Van die 40 uur kijk je 5 uur mee tijdens de rijlessen. De andere 35 uur geef je zelf les. De fase sluit je af met een praktijkexamen afgenomen door IBKI

Heb je een vraag?

We beantwoorden je vragen natuurlijk ook graag telefonisch.

Een vraag?
Stel ‘m gerust.

Informatie aanvragen