Rijopleiding LZV
regio Alkmaar.

Aan de slag als bestuurder van een LZV? Volg dan de opleiding voor het LZV-rijbewijs bij Hoekstra Opleidingen. De grootste opleider van de regio en onze vrachtwagenopleiding heeft het hoogste slagingspercentage.

Direct aanmelden

  Vrijblijvend
  informatie aanvragen.

  • GROOTSTE TOTAALOPLEIDER IN DE REGIOGROOTSTE TOTAALOPLEIDER IN DE REGIO
  • ZEKERHEID, BETROUWBAARHEID EN KWALITEITZEKERHEID, BETROUWBAARHEID EN KWALITEIT

  Omscholing via het UWV?

  UWV

  LZV-opleiding.

  LZV staat voor lange zware voertuigen. De LZV-opleiding is speciaal voor chauffeurs van transportbedrijven die een ontheffing hebben aangevraagd om met lange en zware voertuigen te mogen rijden (max. 60 ton). De opleiding bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Om te rijden met een LZV moet je minimaal vijf jaar in het bezit zijn van rijbewijs CE

  Er zijn een aantal toelatingseisen om de opleiding te mogen doen:
  – Een geldig Nederlands rijbewijs CE, voorzien van de code 95, of een geldig CE EU-rijbewijs voorzien van de code 95.
  – In de drie jaar voorafgaand aan deelname van het examen is de rijbevoegdheid niet ontzegd.
  – Het rijbewijs is in de drie jaar voorafgaand aan het examen niet ongeldig verklaard of ingevorderd wegens een overtreding of misdrijf.

  LZV-voertuigen.

  Onze eigen LZV-lesvoertuigen die we gebruiken tijdens de opleiding, zijn combinaties die bestaan uit een vrachtauto met een of meerdere aanhangers of opleggers. Waar een normale combinatie niet langer mag zijn dan de wettelijke 18,75 meter en een maximum massa van 50 ton, mag een LZV maximaal 25,25 meter lang zijn met een massa van 60 ton. Door deze verruiming in afmetingen en gewichten ontstaat er een flinke toename in laadcapaciteit. Het verbruik in brandstof stijgt nauwelijks ten opzichte van een normale combinatie. Zodoende wordt er flink bespaard op brandstofgebruik en wordt ook het milieu minder zwaar belast.

  Theorie LZV-rijbewijs.

  Tijdens de theorie wordt name aandacht besteed aan de Verkeerswetgeving en invloeden van ladingen op het voertuiggedrag. Ook speciale kijk- en stuurtechnieken voor deze lange en zware voertuigen en toegangs- en ontheffingsgebieden komen aan bod.

  LZV-praktijk.

  Tijdens de praktijk leren deelnemers meerdere instructieritten en worden verschillende manoeuvres behandeld en geoefend. Na afloop volgt een praktische en theoretische toets. Bij voldoende beoordeling van de toetsen ontvangen deelnemers het certificaat Chauffeur LZV.

  Ook is er de mogelijkheid voor duaal opleiden. De opleidingsduur is dan twee dagen: één dag fysiek zelf rijden en één dag meerijden/meekijken (in deze dagen rijden de kandidaten om en om in blokken, bepaald door de instructeur). Deze dagen kunnen meetellen voor 2 x 7 uur nascholing Code 95.

  Code 95 nascholing.

  Deze opleiding is voor chauffeurs extra aantrekkelijk, want de uren kunnen bij ons ook meetellen voor de verplichte nascholing Code 95!

  Een vraag?
  Stel ‘m gerust.

  Informatie aanvragen