TerugTerug

Tweederde automobilisten onzeker over theorie-examen

Tweederde automobilisten onzeker over theorie-examen

Van automobilisten die al in het bezit zijn van hun rijbewijs denkt slechts eenderde dat ze voor het theorie-examen voor het B-rijbewijs weer zullen slagen als ze het examen opnieuw zouden moeten doen. Dat is een van de meest opvallende resultaten uit het Nationale Automobilisten Onderzoek. De bezitters van een rijbewijs zijn wel positief over het praktijkexamen: meer dan de helft denkt daar voor te kunnen slagen.

Automobilisten onzeker over theoriekennis

Via een internetpanel, uitgevoerd door mediabedrijf YPCA, werd dit jaar aan 667 automobilisten tussen de 18 en 69 jaar oud gevraagd naar hun mening. Een onderdeel van het onderzoek was de inschatting van het eigen kunnen op beide auto-examens. Slechts 32 procent van de ondervraagden denkt te kunnen slagen als ze nu een theorie-examen zouden moeten doen. De helft van de ondervragen vrezen over de kennis van de verkeersregels. De overige 18 procent is ervan overtuigd te zullen zakken.

Automobilisten optimistisch over praktijkexamen

De ondervraagde automobilisten zijn optimistischer over het praktijkexamen: 56% denkt te zullen slagen als ze nu een praktijkexamen zouden moeten doen. Onderdelen waar de ondervraagden het meest voor vrezen zijn milieubewust rijgedrag, inparkeren en kennis over de verkeersborden. Mensen voelen zich het meest zeker over de omkeeropdracht.

Opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland

Bijna de helft (42%) van de ondervraagde mobilisten geven aan dat ze best iets aan hun twijfelachtige verkeerskennis willen doen. Ze geven aan dat ze best eens in de vijf jaar zijn of haar kennis van de regels willen opfrissen. Een derde geeft aan hier nog over te twijfelen.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft hierop ingespeeld door een online opfriscursus aan te bieden. Er bestaat een korte versie, waarmee direct zichtbaar is hoe het met de kennis gesteld is. Daarnaast kan men ook een uitgebreidere verkeerstest doen. De uitgebreidere versie biedt de nodige scholing doordat elk antwoord wordt toegelicht. Volgens de VVN is de onzekerheid over de theoretische kennis

“In vijftien jaar tijd is ruim veertig procent van de verkeersregels gewijzigd”, verklaart Rob Stomphorst van VVN de mogelijke onzekerheid van weggebruikers. “Veel van hen hebben lang geleden hun rijbewijs gehaald en zich er daarna nooit meer in verdiept.”

Agressie in het verkeer

Een andere interessante bevinding van het onderzoek is dat bijna de helft van de automobilisten (48%) agressief gedrag ondervindt op de weg. Dit komt voornamelijk tot uiting in de vorm van gebaren maar ook door middel van claxonneren en schelden. Een op de vijf geeft zelfs aan een eker een achtervolging te hebben meegemaakt. Daarnaast blijkt ook spugen en lijfelijk geweld nog voor te komen in het verkeer.

Bijna een op de drie ondervraagden (29%) geeft aan bewust agressie in het verkeer te vermijden. Zestien procent geeft zich aan voor te bereiden op agressie: de meesten doen dit door de portierdeuren altijd op slot te doen en een of de vijftig automobilisten blijkt zelfs een wapen mee te nemen in het voertuig.

Contact

Heb je een vraag?

We beantwoorden je vragen natuurlijk ook graag telefonisch.

Een vraag?
Stel ‘m gerust.