TerugTerug

Hoger slagingspercentage met tussentijdse toets

Hoger slagingspercentage met tussentijdse toets

Leerlingen die voor hun eerste examen een tussentijdse toets hebben gedaan scoorden in 2014 15% hoger in het slagingspercentage voor rijbewijs categorie B dan leerlingen die dat niet gedaan hadden. In 2014 deed 41,5% van de kandidaten voorafgaand aan het eerste examen een tussentijdse toets, dat is bijna een procent meer dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit gegevens van het CBR.

Tussentijdse Toets (TTT)

De tussentijdse toets is een rijtest die wordt afgenomen als een echt examen. Veel leerlingen vinden dit een prettige manier om te wennen aan het rij-examen: tijdens het rij-examen treedt vaak nervositeit op waardoor de leerling onnodig fouten maakt, door een TTT af te leggen wen je aan de examensituatie. Tijdens de tussentijdse toets worden alle examenonderdelen behandeld en getoetst volgens de officiële exameneisen, de toets duurt dan ook even lang als een echt rijexamen.

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets de rijvaardigheid en brengt per examenonderdeel een advies uit. Aan de hand van dit formulier kunnen de leerling en de rij-instructeur gericht aandacht besteden aan de onderdelen waar de leerling nog aan moet werken.

Als de leerling de bijzondere manouvres tijdens de tussentijdse toets goed uitvoert krijgt hij/zij tijdens het eerstvolgende examen vrijstelling voor dit onderdeel.

Zekerder achter het stuur

We kunnen niet met zekerheid zeggen waarom leerlingen die een tussentijdse toets hebben afgelegd al jaren een hoger slaginspercentage hebben dan leerlingen die dat niet doen. Een mogelijke verklaring is dat leerlingen zich ‘zekerder’ voelen op het eerste praktijkexamen omdat ze de examenomgeving al kennen. Zo zijn ze al bij het CBR geweest, weten ze wat ze kunnen verwachten en hebben ze al een keer met een examinator in de auto gezeten. Hierdoor hebben ze vaak minder last van zenuwen.

Advies

Het CBR adviseert een tussentijdse toets af te leggen als de leerling ongeveer tweederde tot driekwart van de opleiding voltooid heeft. Na afloop van de toets krijgt de leerling een ingevuld formulier mee van de examinator waar dezelfde onderdelen als het uitslagformulier van het rij-examen staan beschreven. Daarnaast staat er op het formulier advies waar de leerling met de rij-instructeur mee aan de slag kan om zich optimaal voor te bereiden op het echte rijexamen.

Contact

Heb je een vraag?

We beantwoorden je vragen natuurlijk ook graag telefonisch.

Een vraag?
Stel ‘m gerust.