TerugTerug

Dispensatie voor diploma’s VCA verlopen na 12 maart 2020

Diplomahouders van wie het VCA diploma na 12 maart 2020 verloopt, of is verlopen, krijgen dispensatie voor een periode van maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen i.v.m. corona intrekt. Deze dispensatie geldt voorlopig tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA- gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze nieuwe medewerker dan wel door een ervaren collega (met een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen. Mensen die niet in de boven genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.

Als de overheid besluit de maatregelen te verlengen, verschuift de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit de maatregelen te verlengen tot 1 juli. De dispensatieregeling geldt dan tot 1 oktober.

We vragen mensen hun examen op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht.

Heb je een vraag?

We beantwoorden je vragen natuurlijk ook graag telefonisch.

Een vraag?
Stel ‘m gerust.