TerugTerug

4 wegprojecten voor verbeterde doorstroming Randstad

4 wegprojecten voor verbeterde doorstroming Randstad

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft plannen om de doorstroming in de Randstad te gaan verbeteren. Er staan vier grote projecten in de planning die binnen afzienbare tijd effect moeten gaan hebben. Het gaat om projecten voor de Ring Utrecht, Blankenburgverbinding, de A10 in Amsterdam (Zuidas) en een nieuwe verbinding tussen de A13 en A16.

Ring Utrecht

De capaciteit van de A27 en A12 wordt vergroot door het toevoegen van extra rijstroken die de doorstroming en veiligheid van het verkeer moeten vergroten. Een belangrijk onderdeel van het project is met name het verbeteren van de verkeersstromen tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Rijnsweerd. Daarnaast verdwijnt de verbindingsboog van de A28 naar de A27, deze bocht staat ook wel bekend onder de naam ‘Varkensbocht’. Een van de resultaten zal zijn dat het sluipverkeer uit de stad wordt gehaald.

Blankenburgverbinding

De nieuwe Blankenburgverbinding zal de A24 met de A15 en de A20 met elkaar verbinden en zal een volledig nieuwe weg zijn. De weg zal een belangrijke bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid van Rotterdam en de Greenport Westland. Hiermee zullen niet alleen de weggebruikers maar ook de economie de vruchten plukken van deze wegverbetering.

Amsterdam A10 Zuid

De A10 Zuid bij Amsterdam is een van de drukste snelwegen van Nederland. De A10 Zuid zal worden verbreed zodat de snelweg een breedte van acht rijstroken voor doorgaand verkeer en vier stroken voor bestemmingsverkeer zal hebben. In combinatie met de wegverbreding zal ook station Amsterdam Zuid onder handen worden genomen. Het bouwproject bij de Amsterdamse Zuidas zal in 2017 beginnen.

Rotterdam The Hague Airport

Bijna dagelijks staat er file op de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. Om de doorstroom naar Rotterdam The Hague Airport te verbeteren en de lokale wegen weer vrij te maken zal er een rechtstreekse verbinding van de A13 van Rotterdam The Hague Airport met de A16 bij het knooppunt Terbregseplein ontwikkeld worden. Dit project zal naar verwachting in 2018 beginnen.

Minister Schultz over de grote wegprojecten

Minister Schultz: ”De grote wegprojecten in de Randstad gaan het wegennet aanzienlijk verlichten. De verbreding van de A27 en de A10 en de aanleg van compleet nieuwe verbindingswegen zoals de Blankenburgverbinding en de A13/16 zijn hard nodig om Nederland in beweging te houden. Het is daarom belangrijk dat we vaart houden in de procedures voor de projecten die voor de economie van groot belang zijn.”

Contact

Heb je een vraag?

We beantwoorden je vragen natuurlijk ook graag telefonisch.

Een vraag?
Stel ‘m gerust.