COVID-19 maatregelen Hoekstra Opleidingen

De luchtcirculatie systemen en airco zijn zo ingesteld dat de opgezogen lucht afgevoerd wordt, er is een continue aanvoer van verse schone lucht (24/7).

Pand:
Binnen onze vestiging gelden strenge Corona maatregelen en regels:

– Bij entree van de vestiging -> verplicht handen desinfecteren.
– Binnen het pand -> verplichte looproutes en hou 1,5 meter afstand.

Er zijn extra momenten voor schoonmaak ingepland, meerdere malen per dag maakt onze facilitaire afdeling alles grondig schoon.

Komt u bij ons in de opleiding dan:

– Niet eerder dan 20 minuten voor aanvang van de cursus het pand betreden. Iedere klas begint een half uur na de start van de andere klas. Op deze manier voorkomen wij groepsvorming en kunnen we zorgdragen voor uw gezondheid.
– ROKEN: Wilt u roken dan willen wij u vragen dit buiten te doen. U kunt zowel voor als achter het pand een sigaret opsteken, er staan op vaste plekken asbakken. Het rookhok mag niet gebruikt worden. Ook buiten geldt 1.5 meter afstand voor een ieder

Rijlessen op alle categorieën:
Voor aanvang van de les zal de instructeur u de bekende gezondheidsvragen stellen zoals afgegeven door het RIVM. Heeft u voor aanvang klachten willen we u vragen gelijk contact op te nemen met onze planning. Voor en na de lessen zullen alle voertuigen worden gereinigd en gelucht. Tijdens de lessen is het voor alle kandidaten verplicht een mondkapje te dragen.

Cursussen intern:
Om bij de lokalen te komen (1e verdieping) word alleen de hoofdtrap gebruikt, u kunt de bovenverdieping verlaten door de looproute op de bovenverdieping te volgen. Via de zijkant van het pand kunt u naar beneden en veilig het pand verlaten.
Iedere dag worden na het einde van de trainingen alle lokalen gereinigd. De ramen staan open. Iedere kandidaat heeft een vaste plaats (te bepalen bij start van de opleiding) Geacht word dat iedereen deze plaats de gehele training (dag) gebruikt. Voor de pauzes worden per lokaal vaste, van te voren bepaalde tijden gehanteerd. Iedere kandidaat kan na akkoord van de docent beneden een koppie koffie of thee pakken, deze dient genuttigd te worden in het lokaal op de vaste plaats.
Voor de lunch geldt hetzelfde. Per klas zijn er tijden dat een ieder zijn of haar lunch af kan halen vanaf ons lunchbuffet. De lunch dient ook genuttigd te worden in de lokalen.
Alle afval zal worden verzameld op de bovenverdieping. Tijdens de trainingen zullen de ramen zoveel mogelijk open staan.

Koffieruimte:
Uiteraard staat er voor iedereen een heerlijk kopje koffie of thee klaar, de machines welke hiervoor beschikbaar zijn worden de gehele dag gereinigd en bijgevuld. We willen u met klem vragen respect te hebben voor onze collega’s van de catering. Staat er iemand bij 1 van de machines, wacht even uw beurt af op 1.5 meter afstand a.u.b.

Toiletten:
De toiletten worden de gehele dag door gereinigd. Er is een verdeling gemaakt van beschikbare toiletten, houd u zich hieraan a.u.b. Tevens willen we u vragen om te wachten als iemand in de tussenruimte aanwezig is. Ook hier geldt, 1.5 meter.

Logistiek Centrum:
Tijdens de praktijkopleidingen in ons logistieke centrum willen we u vragen continu rekening te houden met de geldende Corona regelgeving. Alle praktijk voertuigen worden na iedere training gereinigd. Wij willen u vragen om ook hier de 1.5 meter regeling te hanteren.

Buitenterrein:
Op het terrein is voldoende ruimte, iedere instructeur is op de hoogte van de regelgeving en zal u ook vragen u hieraan te houden. Wij willen u vragen om ook hier de 1.5 meter regeling te hanteren.

Heb je een vraag?

We beantwoorden je vragen natuurlijk ook graag telefonisch.

Een vraag?
Stel ‘m gerust.