TerugTerug

Gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

De gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurder gaat in op 13 september 2021. Eerder zou de gewijzigde richtlijn nog ingaan op 1 juli. Vanaf 13 september 2021 wordt er een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur. De volgende regels zullen hierbij worden aangepast:

Variatie binnen de nascholing

Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus.

Overgangsregeling voor variatie binnen de nascholing
Heeft een chauffeur vóór 13 september 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na 13 september 2021 mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden.

Opgeknipte cursussen

Maak je gebruik van een theoretische nascholingscursus (U-cursus), die wordt verdeeld over meerdere dagen (opgeknipt)? Per 13 september 2021 moeten die dagdelen op aaneengesloten dagen (m.u.v. zon- en feestdagen) plaatsvinden. Dit geldt niet voor opgeknipte nascholingscursussen met e-learning en praktijktrainingen (W-trainingen). Daar blijft de huidige 10 kalenderdagen van kracht.

Geen overgangsregeling voor opgeknipte cursussen
Er is voor opgeknipte cursussen geen overgangsregeling. Dit betekent dat het niet mogelijk is om voor een theoriecursus een dagdeel A plaats te laten vinden op bijvoorbeeld 11 september 2021 en dagdeel B op 15 september 2021.

Maximaal aantal uren e-learning

Wanneer een chauffeur voor 13 september 2021 al meer dan 12 uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding. Deze mag vanaf 13 september 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor 13 september 2021 reeds meer dan 14 uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.

 

Heb je een vraag?

We beantwoorden je vragen natuurlijk ook graag telefonisch.

Een vraag?
Stel ‘m gerust.