TerugTerug

Code 95 wijzigingen per 1 januari 2021

Er is een gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid, waardoor de regelgeving voor code 95 per 1 januari 2021 wordt gewijzigd. Wat gaat dit veranderen aan de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs? Wij hebben alle wijzigingen voor je op een rijtje gezet.

 

 

Voor alle chauffeurs die het bus- of vrachtwagenrijbewijs beroepsmatig willen gebruiken is code 95 verplicht. Beroepschauffeurs moeten hiervoor een basiskwalificatie halen om hun vakbekwaamheid aan te tonen. Om code 95 te behouden moeten alle chauffeurs iedere vijf jaar tenminste 35 uur aan nascholing volgen.

Geen automatische toekenning

Chauffeurs die voor 1 juli 1955 geboren zijn hoefden volgens de Nederlandse wet geen basiskwalificatie te halen of nascholing te volgen en kregen automatisch code 95 op hun rijbewijs toegewezen. De overheid moet dit nu echter intrekken, omdat dit in strijd is met de Europese regels. Deze wijziging gaat per 1 januari 2021 in.

Variatie in nascholingscursussen

Het is nu nog mogelijk om dezelfde cursus meerdere keren te volgen voor de nascholingsuren. Vanaf 1 januari 2021 mag een beroepschauffeur een cursus nog maar één keer volgen in het traject van de 35 nascholingsuren.
Er is hierbij wel sprake van een overgangsregeling, als een chauffeur voor 1 januari 2021 een cursus meer dan één keer heeft herhaald tellen deze gewoon mee voor benodigde 35 nascholingsuren. De gevolgde cursussen mogen na 1 januari niet nog een keer herhaald worden.

Aaneengesloten theoretische cursussen

Alle theoretische cursussen die worden verdeeld over meerdere dagen, moeten op aangesloten dagen plaatsvinden (met uitzondering op zon- en feestdagen). Dit geldt niet voor e-learning en praktijktrainingen. Daar blijven de huidige tien kalenderdagen van kracht.

Maximaal 12 uur e-learning

Voor het volgen van e-learning wordt een limiet gesteld van 12 uur binnen het traject van de 35 nascholingsuren. Vanaf 1 januari 2021 kan een cursus uit maximaal vier uur aan e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus maximaal 3 cursussen met vier uur e-learning volgen. Wanneer een beroepschauffeur voor 1 januari 2021 al meer dan twaalf e-learning heeft gevolgd, blijft dit gewoon staan en meetellen.

Maximaal aantal uren andere opleidingen

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts een van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding, Deze mag 14 uur meetellen, ongeacht of het om de intiële of de verleningsopleiding gaat. Als er voor 1 januari 2021 meer dan 14 uur is gevolgd, blijven die wel behouden.

Heb je een vraag?

We beantwoorden je vragen natuurlijk ook graag telefonisch.

Een vraag?
Stel ‘m gerust.