TerugTerug

De Super EcoCombi is op komst!

De planning is dat de eerste Super Eco Combi’s (SEC’s) in 2021 de weg op gaan. De CE Delft heeft in samenwerking met Buck Consultants International en Topsector Logistiek onderzoek gedaan naar de SEC’s. De SEC moet de opvolger gaan worden van de EcoCombi (LZV). De SEC is in totaal 32 meter lang, dat is bijna zeven meter langer dan de LZV’s die sinds vijftien jaar op een select deel van het Nederlandse wegennet worden ingezet. Door de voordelen op het gebied van brandstofkosten en CO2-uitstoot neemt de populariteit van LZV’s snel toe.

 

 

De SEC bestaat uit een trekker met twee reguliere trailers, die verbonden worden met een dolly (onderstel). De SEC’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het het efficiënter en duurzamer maken van goederenvervoer. De CO2-uitstoot van het zware wegtransport kan vermindert worden, omdat er minder voertuigen nodig zijn voor het vervoeren van de goederen. Dit zorgt ook voor brandstofkostenbesparing.

Voor de LZV’s zijn standaard EU-beperkingen van 18,75 meter/44 ton vastgesteld in de EU-richtlijn 96/53/EG. Omdat het slechts een richtlijn is, kan elke EU-lidstaat zelf een wetgeving opstellen met voorschriften voor de LZV’s. In Nederland loopt daarom de Super EcoCombi als testproject. In Finland is de SEC inmiddels al officieel toegestaan op de weg en ook in andere landen wordt het concept getest.

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek.

1. De SEC geeft kansen om in het wegvervoer concreet verdere efficiency-verhoging en verduurzaming van de logistiek te bereiken. Het verlagen van de kosten en klimaatbelasting van de logistiek door inzet van grotere voertuigen is een oplossingsrichting die in Nederland en het buitenland wordt ingezet. De SEC kan beschouwd worden als doorontwikkeling van de EcoCombi waarvan er inmiddels zo’n 2.100 in Nederland rijden. Nederland zou een voorloper kunnen worden in het innovatief inzetten van de SEC’s door de kansen te benutten om op openbare hub’s SEC’s samen te stellen.

2. Binnen zeven sectoren en voor bepaalde ritten in logistieke ketens kunnen SEC’s worden ingezet waarmee (op ritniveau) aanzienlijke kosten- en CO2-besparingen mogelijk zijn. Verdere optimalisatie kan bereikt worden als een openbaar netwerk voor SEC gebruik opgezet kan worden, maar dit vergt meerdere jaren voorbereiding. De deelmarkten/sectoren zijn als volgt:
– Sierteelt
– Bouwlogistiek
– Retaillogistiek
– Containervervoer
– Pakkettransport
– Afval/recycling
– Palletdistributie/groupage

3. Inzet SEC is kansrijk in de genoemde deelmarkten, met in totaal zo’n 2.000 tot 6.000 SEC-ritten/dag in 2030. Overgrote meerderheid van deze ritten zijn volume gedreven (89%).

4. Scenario-analyse laat zien dat inzet van de SEC in de zeven deelmarkten leidt tot 21-63 miljoen. Grootste kostenbesparingen bevinden zich in deelmarkten distributievervoer/groupage en retaillogistiek. Er wordt verwacht dat in deze markten het grootste aantal SEC’s toegepast kan worden.

5. De SEC heeft effecten op bedrijfs- en maatschappelijk niveau die om brede afweging en nader onderzoek vragen. Het onderzoek laat zowel een positieve als negatieve impact zien. Het is noodzakelijk dat er op dit niveau nog verder onderzoek wordt gedaan naar de Nederlandse impact.

6. Een succesvolle introductie van de SEC vraagt om een integrale roadmap met aandacht voor o.a. onderzoek, wet- en regelgeving, infrastructuur en veiligheid. Op ritniveau zal het verschillen in tientallen procenten zichtbaar zijn op het gebied van kostenreductie en klimaatbaten. De aslast van een juist beladen Super EcoCombi zal naar verwachting hoger zijn dan een EcoCombi en op dat vlak een negatief effect hebben op verharding in vergelijking met een EcoCombi of standaard combinatie. Aandachtspunt is ook de inwerktijd van infrastructuur. Voor bepaalde kunstwerken kan wellicht versterking nodig zijn. Ook naar bijvoorbeeld rotondes, opstelstroken en parkeermogelijkheden moet goed worden gekeken.

Wil je het volledige onderzoek lezen? Download hier.

Heb je een vraag?

We beantwoorden je vragen natuurlijk ook graag telefonisch.

Een vraag?
Stel ‘m gerust.