TerugTerug

Gewijzigde Europese Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Vanaf 1 januari 2021 vindt er een inwerkingtreding plaats van de nieuwe Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders. In dit artikel beschrijven wij wat er in de nascholing gaat veranderen en waar je in de toekomst rekening mee moet gaan houden.

 

Hoekstra Opleidingen vrachtwagenens

 

Limiet aan herhalingen nascholingscursussen

Er wordt een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur. Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscursus één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus. Heeft een chauffeur vóór 1 januari 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na 1 januari 2021 mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden.

Voorbeeld
Een chauffeur volgt de ‘U03-1 Lading zekeren’ twee maal in een nascholingscyclus. De drie overige cursussen moeten uniek zijn. De verplichte 7 uur praktijktraining (W training) blijft van kracht.

Verplicht aaneengesloten dagen theoretische cursussen

Nieuw is dat theoretische cursussen (U-cursussen), waarvan dagdelen worden verdeeld over meerdere dagen (opgeknipt), per 1 januari 2021 op aaneengesloten dagen (m.u.v. de zondag) moeten plaatsvinden. Voor praktijktrainingen (W-trainingen) en nascholingscursussen met e-learning blijft de gebruikelijke 10 kalenderdagen van kracht.

Voorbeeld
Vindt dagdeel A plaats op 4 januari 2021, dan moet dagdeel B plaatsvinden op 5 januari 2021.

Maximaal aantal uren e-learning

De limiet die wordt gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen is 12 uur. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen. Er wordt nog gewerkt aan een tweede variant.

Wanneer een chauffeur voor 1 januari 2021 al meer dan 12 uur e-learning heeft gevolgd, blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding. Deze mag vanaf 1 januari 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor 1 januari 2021 reeds meer dan 14 uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.

 

Meer informatie volgt binnenkort op de website van het CBR.

Moet je binnenkort code 95 volgen? Klik hier voor meer informatie over al onze opleidingen.

Heb je een vraag?

We beantwoorden je vragen natuurlijk ook graag telefonisch.

Een vraag?
Stel ‘m gerust.