Hoekstra: uw totaalopleider!
Meer informatie over onze opleidingen Meer info

Klachtenprocedure

De leerling die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk/per e-mail voorleggen aan de directie van Hoekstra Opleidingen, Pyrietstraat 4 te Alkmaar of via info@hoekstra.net. De directie zal binnen 5 werkdagen antwoorden op de klacht en zal deze vertrouwelijk behandelen. Indien er meer tijd benodigd is om uw klacht af te handelen, bijvoorbeeld in verband met onderzoek, ontvangt u hier zo spoedig mogelijk bericht van. In dit bericht wordt u aangegeven wanneer u uitsluitsel omtrent uw klacht kunt verwachten. Uw klacht wordt gearchiveerd voor de komende twee jaren i.v.m. mogelijke vervolgacties. Wanneer u er met de directie niet uit kunt komen is er tot slot nog de volgende mogelijkheid:

Bemiddeling- en Geschillenregeling

De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen de leerling en “Hoekstra Opleidingen ”, beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleend door het FAM Verkeersscholen: http://www.famverkeersscholen.nl/index9873.html?FAM#wat_is_fam

FAM Verkeersscholen

Orionweg 6

8938 AH  LEEUWARDEN

KvK 41100510

secretariaat@famverkeersschool.nl

 

Indien bemiddeling voor een of beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter het geschil ,op schriftelijk verzoek van de leerling, worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies. Het bindend advies zal worden uitgebracht door een Geschillencommissie.

Meer informatie? Vraag nu aan!