Touringcarrijbewijs behalen in Alkmaar

De groeiende complexiteit van het verkeer stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid van beroepschauffeurs op het gebied van de actuele (inter)nationale vervoersregels, TIR(Transports Internationaux Routiers)-vervoer en douanedocumenten. Maar ook op het vlak van de moderne communicatiemiddelen, zoals boordcomputers en black boxes, en niet te vergeten de techniek, om storingen onderweg zoveel mogelijk te voorkomen of zelf snel te verhelpen. Hoekstra Verkeersopleidingen heeft professionele instructeurs die beroepschauffeurs doeltreffend en deskundig begeleiden op weg naar het Busrijbewijs. Als werkgever in branche besloten busvervoer kunt u een ESF-subsidie aanvragen. Hoekstra Verkeersopleiding is aangesloten bij het Europees Sociaal Fonds.
De opleiding voor een touringcarrijbewijs bestaat uit de volgende onderdelen:

Theorie van touringcarrijbewijs

– Vakbekwaamheid deel 1: techniek en verkeer
– Vakbekwaamheid deel 2: administratie, wet- en regelgeving, internationaal schadeformulier
– Vakbekwaamheid deel 3: drie casustoetsen met ieder 15 vragen

Kosten theorie:

Vakbekwaamheid deel 1     € 599,-
Vakbekwaamheid deel 2     € 369,-
Vakbekwaamheid deel 3     € 209,-

Verplicht onderdeel is de medische keuring. Ongeveer één keer per maand vindt deze plaats en wordt uitgevoerd door een ervaren, gecertificeerd Arbo-arts.

Combipakketten

De planning van zowel de praktijkopleiding als het praktijkexamen gaat uiteraard in overleg. De opleiding kan zowel in hele dagen als in dagdelen gepland worden. We laten het examen zo goed mogelijk aansluiten op de opleiding.

Pakket 1            17 lessen + praktijkexamen
Pakket 2            21 lessen + praktijkexamen
Pakket 3            25 lessen + praktijkexamen
Pakket 4            29 lessen + praktijkexamen
Pakket 5            33 lessen + praktijkexamen
Pakket 6            37 lessen + praktijkexamen

Praktijk

Voor de praktijkopleiding kunt u losse lessen nemen, of kiezen voor één van de voordelige lespakketten. Voor een passend advies van een instructeur over het best bij u passende pakket is het mogelijk een screentest te rijden.

Verplicht onderdeel voor het busrijbewijs voor professioneel gebruik zijn de Toets Besloten Terrein en de Praktische Toets.

Combinatiepakket praktijktoets en toets op besloten terrein, incl. praktijklessen (1 dag) € 525,-

Meer informatie? Vraag nu aan!