ADR Basiscursus in Alkmaar

In de ADR basiscursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

– algemene voorschriften die van toepassing zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen;
– de belangrijkste soorten van gevaar;
– kennis over bescherming van het milieu op het gebied van vervoer;
– preventieve maatregelen en veiligheidsmaatregelen, passend bij de verschillende soorten van gevaar;
– de te nemen maatregelen bij een ongeval;
– brand en brandbestrijding;
– het voorkomen van ongevallen en de bestrijding daarvan;
– etikettering en kenmerking, ten behoeve van de gevaaridentificatie;
– regels voor de chauffeur bij het vervoer van gevaarlijke stoffen;
– doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen;
– samen -ladingsverboden in eenzelfde voertuig of container;
– de te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen;
– burgerrechtelijke aansprakelijkheid;
– gecombineerd vervoer;
– eisen aan de colli, de behandeling en stuwage.

Wil je meer informatie over de ADR basiscursus? Klik dan op een van de onderstaande links.

Meer informatie logistiek

Aanmelden logistieke opleiding

Meer informatie? Vraag nu aan!